manažment cestovného ruchu

Ubytovanie a strava

Poplatky za ubytovanie a stravu počas štúdia na Alpine Center Slovakia Campus
Náklady na Ubytovanie a Stravu - HOTEL PONTEO
Ubytovanie na mesiac pre jedného študenta (v dvojlôžkovej izbe) 375,00 €
Ubytovanie na mesiac pre jedného študenta (v jednolôžkovej izbe) 450,00 €
Plná penzia na deň pre jedného študenta 10,00 €
Plná penzia na mesiac pre jedného študenta 300,00 €
(Ubytovanie je v závislosti od dostupnosti ubytovania)

Potvrdenie o úhrade je potrebné zaslať na sekretariat@globalcontract.sk

Prosím, berte do úvahy, že pri rezervovaní ubytovania sa platí vratný depozit € 300.00 za prípadné spôsobené škody. Tento depozit je ponechaný do konca štúdia a pobytu študenta. Poplatok bude vrátený v mesiaci September.
Platby môžu byť uhrádzané v Eurách bankovým prevodom na:
Ćíslo účtu: 633 699 560/0900
IBAN: SK6409000000000633699560
SWIFT: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa, a.s.

Swiss Alpine Center
Swiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Ponteo
Ponteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
VSEMVS
VSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Odporúčania
odporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment