manažment cestovného ruchu

Ubytovanie

Na základe formy štúdia, ktorá predstavuje špecifický koncept zameraný na prax sa odporúča, aby si hlavne študenti z mimo Bratislavy zabezpečili ubytovanie priamo v hoteli, kde bude prebiehať aj celý vyučovací proces.

Možnosti ubytovania:

Hotel Ponteo- Rusovce, viac info na www.ponteo.sk

Prenájom apartmánu/bytu cez našu partnerskú spoločnosť Remax (kontakt Martina Redenkovičová- +421 903 269 929)

Stravovanie:

Odporúčame zabezpečiť si minimálne polpenziu, keďže stravovacie služby budú súčasťou praktického výcviku študentov.

Cenník ubytovania a stravy: viď sekciu Cenníky

Pre záväzné prihlásenie sa na niektorú z možností ubytovania vyplňte „Záväzná prihláška- ubytovanie a strava" a pošlite ju spolu s prihláškou poštou na našu adresu: Global Contract s.r.o., Sartorisova 11, 821 08 Bratislava alebo elektronicky na: sekretariat@globalcontract.sk, office@globalcontract.sk .

Swiss Alpine Center
Swiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Ponteo
Ponteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
VSEMVS
VSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Odporúčania
odporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment