manažment cestovného ruchu

Školné

Poplatky za súkromné bakalárske štúdium VŠEMVS
MANAŽMENT MALÉHO A STREDNÉHO PODNIKANIA V REGIÓNOCH/ Hotelový manažment
Certifikát Certifikát Švajčiarsky diplom
Od 2015/2016 1. rok 2. rok 3. rok
3-ročné štúdium 1. semester 2. semester 3. semester 4. semester 5. semester 6. semester

Poplatky za štúdium - domáci a zahraniční študenti

ŠPECIÁLNA
CENA:
3450€
2.750 €

ŠPECIÁLNA
CENA:
3450€
2.750 €
+
Platená stáž*

ŠPECIÁLNA
CENA:
3450€
2.750 €

ŠPECIÁLNA
CENA:
3450€
2.750 €
+
Platená stáž*

ŠPECIÁLNA
CENA:
3450€
2.750 €

ŠPECIÁLNA
CENA:
3450€
2.750 €
+
Platená stáž*

ŠPECIÁLNA CENA: 6900€

5 500,00 € + Platená stáž*

ŠPECIÁLNA CENA: 6900€

5 500,00 € + Platená stáž*

ŠPECIÁLNA CENA: 6900€

5 500,00 € + Platená stáž*

Poplatky za štúdium a ostatné poplatky Baklárskeho štúdia sú splatné podľa podmienok VŠEMVS.

Výška školného za 1 akademický rok je pre študentov prihlásených na štúdium ako prvákov počas:

  • akademických rokov 2015/2016 a 2016/2017 školné v rámci špeciálnej uvádzacej ceny vo výške 5.500 €, počas celého štúdia, za jedného študenta, pri úhrade celkovej sumy školného jednorázovo. 
  • nasledujúcich rokov tj 2017/2018 a neskôr vo výške 6.900 € za jedného študenta, pri úhrade celkovej sumy školného jednorázovo. 

​​Študenti, ktorí budú zapísaní na štúdium do 30.4.2015 získajú zľavu zo školného vo výške 400€.

Študenti, ktorí budú zapísaní na štúdium do 30.6.2015 získajú zľavu zo školného vo výške 200€.

* Školné za letný semester bude pokryté z platenej stáže, takže skutočný náklad na štúdium je iba 2.750€ za každý akademický rok!

PRÍPRAVNÝ KURZ + NULTÝ ROČNÍK (1 semester)

2000,- €

PRÍPRAVNÝ KURZ + NULTÝ ROČNÍK (2 semestre)

4000,- €

DODATOČNÉ POPLATKY ALPINE CENTER
Poplatok za prihlášku (nevratný) € 35

Uniformy / Nože :

- Hotelový Management € 300
- Kulinárske umenie € 450
- Udalosti a zhromaždenia € 150
Zdravotné a úrazové poistenie (za rok) samostatne
Elektronické študijné materiály od Alpine Center € 80
Zapožičanie kníh (podľa kurzu) cca na rok € 380
Opravná skúška € 400
Náklady na povolenie na pobyt a poplatok za spracovanie € 475
Študent sa musí registrovať ako domáci alebo zahraničný študent na začiatku akademického roka a v priebehu akademického roka nesmie tento status meniť.
Prosím, berte do úvahy, že pri rezervovaní ubytovania sa platí vratný depozit € 300.00 za prípadne spôsobené škody. Tento depozit je ponechaný do konca štúdia a pobytu študenta. Poplatok bude vrátený v mesiaci September.
Dodatočné poplatky Alpine Center sú splatné na účet Global Contract s.r.o.
Platby môžu byť uhrádzané v Eurách bankovým prevodom na:
ZA EXTRA SLUŽBY: Potvrdenie úhrady je potrebné zaslať na adresu: sekretariat@globalcontract.sk najneskôr do 30/10
IBAN: SK6409000000000633699560
SWIFT: GIBASKBX
BIC: GIBASKBX
Banka: Slovenská sporiteľňa a.s.

Swiss Alpine Center
Swiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Ponteo
Ponteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
VSEMVS
VSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Odporúčania
odporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment