manažment cestovného ruchu

Prihláška- ubytovanie, strava

ZÁVÄZNÁ PRIHLÁŠKA NA UBYTOVANIE A STRAVU

ZÁVÄZNE SI OBJEDNÁVAM:

UBYTOVANIE:

cena / mesiac počet mesiacov Spolu:
DBL room 375,00 €
SGL room 450,00 €
TOTAL na úhradu:

STRAVA:

cena / mesiac počet mesiacov Spolu:
Raňajky 90,00 €
Polpenzia 210,00 €
Plná penzia 300,00 €
Nápoje 120,00 €
TOTAL na úhradu:

PLATOBNÉ ÚDAJE:

Potvrdením tohto formulára sa zaväzuje uhradiť sumu za ubytovanie / stravu vo výške EUR a to v nasledujúcich splátkach:

1. platba ,- € do / / 2014
2. platba ,- € do / / 2014

Platby v EUR prosím zasielajte na účet v Slovenskej sporiteľni, číslo účtu: 633 699 560/0900, IBAN: SK6409000000000633699560, pod variabilným symbolom, ktorý Vám bude pridelený po zaslaní prihlášky na sekretariat@globalcontract.sk alebo office@globalcontract.sk, do správy pre prijímateľa zadajte Vaše celé meno.

Žiadam o vystavenie daňového dokladu (faktúry)

Záväzne potvrdzujem svoju OBJEDNÁVKU NA UBYTOVANIE / STRAVU a súhlasím s vyššie uvedeným podmienkami, termínmi a cenou.

Swiss Alpine Center
Swiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Ponteo
Ponteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
VSEMVS
VSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Odporúčania
odporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment