manažment cestovného ruchu

Perspektíva nášho životného prostredia

Perspektíva nášho životného prostredia


Úspech hotelierstva a cestovného ruchu závisí od zdravia prírodného prostredia, preto udržateľné environmentálne smernice nielenže vymedzujú úspech zajtrajších obchodov, ale tiež osud samotného priemyslu. Fakulty Alpine Center začlenia otázky životného prostredia do odborov manažmentu a prevádzky a zariadenia šetrné k životnému prostrediu na akademickej pôde sú pozitívnym dôkazom pre študentov, že môžu byť realizovateľné a efektívne aj pre hotelové prevádzky.


Cieľ Alpine Center Slovakia Campus:

  1. Privítať študentov, ktorí sú zrelí, vynaliezaví, tvrdo pracujúci a oddaní kariére, ktorú si zvolili. Poskytnúť svojim študentom prvotriedne kvalitné vzdelanie na švajčiarskej magisterskej, pregraduálnej a postgraduálnej úrovni. Pomôcť svojim študentom získať prenosné zručnosti, ktoré im pomôžu na osobnej a akademickej úrovni.

  2. Ponúknuť svojim študentom skvelé pracovné príležitosti pomáhaním im pri hľadaní vhodnej odbornej praxe (stáže), ktorá je neoddeliteľnou súčasťou ich štúdia.

  3. Zaistiť, že po absolvovaní štúdia, sú študenti Alpine Center veľmi dobre pripravení začať svoju kariéru s dôverou a pozitívnym a profesionálnym prístupom.
Swiss Alpine Center
Swiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Ponteo
Ponteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
VSEMVS
VSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Odporúčania
odporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment