manažment cestovného ruchu

Alpine center

Čo je Alpine Center?

Alpine Center je koncept akreditovaný vo Švajčiarsku, ktorý už 26 rokov používajú zahraničné univerzity pri vzdelávaní hlavne v študijných odboroch Hotelierstva a gastronómie. Študenti získavajú každý rok certifikát Alpine Center /klik/.

Prezentácia Alpine Center (stiahnuť)

V Alpine Center sú hrdí na prípravu mužov a žien na vynikajúcu kariéru v takom vzrušujúcom a neustále rastúcom priemysle, akým je cestovný ruch. Slávia rozmanitosť a medzinárodné aspekty svojich programov, ktoré sú navrhnuté tak, aby spĺňali profesijné ciele ich študentov, pričom zároveň vyhovujú meniacim sa potrebám svetového priemyslu pohostinnosti. Ich bohaté portfólio kurzov zahŕňa Hotelový manažment, Manažment cestovného ruchu, Manažment kulinárskeho umenia, Event Manažment, Manažment jedla a nápojov, Manažment kúpeľníctva, Manažment pohostinnosti a Manažment prevádzky výletných lodí na magisterskej, pregraduálnej a postgraduálnej úrovni.

Absolventi Alpine Center nielen doma, ale aj vo svete neustále preukazujú, že sú informovaní a angažovaní profesionáli.

Počas viac ako dva a pol desaťročí Alpine Center poskytovalo špičkové, vysoko kvalitné vzdelávanie a odbornú prípravu v oblasti pohostinnosti a manažmentu cestovného ruchu, čoho výsledkom sú ohromné príbehy úspechu jeho absolventov. Alpine Center sa etablovalo ako vedúca inštitúcia zameraná na kariéru v oblasti pohostinnosti v juhovýchodnej Európe s obdivuhodnou mierou uplatnenia takmer 100%. Tento údaj nie je len odrazom konkurenčnej výhody jeho študentov, ale tiež pracovitej činnosti dynamickej kancelárie „Kariéry a Umiestnenia".

Preskúmajte odbory v ponuke Alpine Center, prezrite si odporúčania špičkovej fakulty, prečítajte si príbehy úspechu jeho absolventov a posudky študentov, a potom sa k nám pridajte na cestu za skvelou kariérou!

Vízia Alpine Center

Po dvoch dekádach služieb odvetviu cestovného ruchu a pohostinnosti, Alpine Center opätovne potvrdil svoju strategickú pozíciu pre budúcnosť. Alpine Center je a bude aj naďalej jednou z popredných škôl manažmentu cestovného ruchu v Európe a lídrom vo vyvíjaní a ponúkaní kvalitných, špičkových študijných odborov, ktoré sú uznávané v celosvetovom meradle a navrhnuté tak, aby študentov vystrojili potrebnými zručnosťami voči konkurencii na globálnom trhu.

Poslanie Alpine Center

Ako popredná hotelová škola a škola cestovného ruchu, Alpine Center realizuje svoju víziu pomocou nasledujúcich činností:

  • udržaním cenovo dostupného, kvalitného vzdelania,
  • poskytovaním relevantných študijných programov,
  • pokračujúcim dôrazom na  švajčiarsku filozofiu riadenia - s väčším dôrazom na vysokoškolské vzdelávanie a odborné štúdiá,
  • rozširovaním prepájania programov pohostinnosti a priemyslu po celom svete prostredníctvom vzdelávania, spolupráce a partnerstva na základe výhody lídra.

Vedúce postavenie Alpine Center v Európe a vo svete bude aj naďalej zosilňovať s jeho ​​záväzkom k rozvoju plného potenciálu všetkých svojich študentov v stimulujúcom a dôslednom vzdelávacom prostredí. Bude ponúkať neustále zlepšovanie osnov, nové študijné programy (vrátane príležitostí celoživotného vzdelávania pre profesionálov), nové a rozšírené priestory a celkový záväzok k dokonalosti v oblasti vzdelávania.

Swiss Alpine Center
Swiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentSwiss Alpine Center | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Ponteo
Ponteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentPonteo | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
VSEMVS
VSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentVSEMVS | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment
Odporúčania
odporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažmentodporucania | manažment cestovného ruchu | turistický manažment | hotelový manažment